ovimenu.gif

Intézményünk, a Fekete István Óvoda és Bölcsőde Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolctól 10 km-re, számunkra egy nagyon kedves kis kertvárosban, Alsózsolcán található. Gyönyörű zöld környezetben, a Sajó folyótól nem messze, csendes, nyugodt, békés, biztonságos,forgalomtól mentes, jó levegot biztosító erdő mellett. Óvodánk több mint 50 éves múltra tekint vissza, több ezer felnőtté vált gyermek, sok száz család kötődik a mai napig tisztelettel, szeretettel.

Múltunkról

Az 1800-as évek vége felé községünkben Vay Bárónő kezdeményezésére - aki saját költségén állította fel az új intézményt - jött létre a kisdedóvó a gyermekek megőrzésére.

A mostani Fekete István Óvoda elődje 1952-ben kezdte meg nevelő - oktató tevékenységét.

A 80-as évek végén és a 90-es évek elején az oktatásban való újító elmozdulások, a nevelőtestület nyitottsága és megújulásra törekvésének hatására megkezdődött az óvodában a mai napig tartó fejlesztő munka. Pályázatok sokaságát írják az intézmény óvónői, melyek segítségével sok hasznos programot és fejlesztést hozhatnak létre.

1994-ben vettük fel Fekete István nagy magyar író nevét, amelyet azóta is büszkén viselünk, és az ő gondolatainak szellemében a mai napig igyekszünk a kicsiket a természet szeretetére és megbecsülésére nevelni, megfogalmazott célunk az, hogy a településünkhöz kötődő, nyitott és érdeklődő személyiségek kerüljenek ki az óvodából.
A '90-es évek végén  egy újszerű egészségnevelési programot dolgoztunk ki, melynek A szem a lélek tükre címet adományoztuk, amelynek akkreditációja is megtörtént, s a témában felnőttek számára rendszeres továbbképzéseket szerveztünk. Ma már könyv formájában is kapható. A könyvhöz videoanyag is tartozik. Ami segít a gyakorlati feladatok eligazodásában. A régi épület 2010-ben felújításra, bővítésre került, és szeptemberben egy bölcsődei csoport is megnyithatta kapuját.
Múlt
Jelen

Óvodánk 125 férőhelyes, öt csoportos. A beírt gyermekek létszáma minden évben meghaladja férőhelyeink számát. Intézményünk minden dolgozója úgy munkálkodik, hogy a ránk bízott gyermekek testileg, értelmileg, érzelmileg, erkölcsileg maximálisan gazdagodjanak, és felkészüljenek az iskolai életre.

Intézményünkben tevékenykedik 11 óvodapedagógus, egy gyógypedagógiai asszisztens, egy óvodatitkár, 5 daduska és egy konyhai dolgozó.

Mindenki rendelkezik a szakmához előírt foőiskolai végzettséggel, sőt van, akinek két, illetve három diplomája is van. Az óvodavezető óvodai menedzser, akkreditációs szakértő, politikai szakértő, vizsgabizottság elnöke, valamint rendelkezik C típusú roma lovári középfokú nyelvvizsgával, illetve pályázatírói végzettséggel. Az óvodavezető-helyettes óvodapedagógus, közoktatás-vezető, valamint pályázatírói végzettséggel rendelkezik. Az óvodapedagógusok 90%-a rendelkezik valamilyen továbbképzésen szerzett tanúsítvánnyal (A szem a lélek tükre, Cigány gyermekek integrált óvodai nevelése a gyakorlatban, DIFER Nélkülözhetetlen értékelés I., multiplikátor képzés, MEIXNER - dyslexia prevenció, SINDELAR - Zsoldos program 1., informatikai ismeretek, stb.).

Intézményünk preferált nevelési feladata az egészséges életmódra nevelés . Ezen belül olyan éves munkatervet állítunk össze, melynek programjai sokoldalúan szolgálják az egészséges életmódra nevelést. Hitvallásunk az, hogy ahhoz, hogy a felnövekvő generáció egészségesebb legyen, már kisgyermekkorban el kell kezdeni ennek az alapjainak a lerakását.

"Gyógyítani a bajt nem mindig lehet, de megelőzni igen!"

A nevelőtestület a jövőnek nevelni akaró és tudó pedagógusok közössége, ahol a korszerű, speciális szaktudás, megújulás igénye a nyitottság, az innovációs készség, a szakmai munka minőségének emelése színvonalasan valósul meg. A minőségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája a munkatársak belső és külső képzése. Ezt bizonyítja az is, hogy az óvodában többségben 2-3 diplomával rendelkező szakemberek végzik munkájukat.

Kialakítottuk óvodánk sajátos arculatát, melynek jellegzetes vonásai, az évenként ismétlődődő események, rendezvények, amelyekkel nagy hagyományt teremtettünk Alsózsolcán (pl.: Mihály-napi vásár, Lucázás, Betlehemezés). A hagyományápolás mellett a modern kor követelményeinek is igyekszünk megfelelni tevékenységeinkkel. Olyan plusz lehetőségeket kínálunk óvodásaink számára, amelyekkel csökkentjük a vidéki élet hátrányait.

Nevelőtestületünkre jellemző az új iránti fogékonyság, új utak keresése. Ennek jegyében 1996-ban kidolgoztunk egy egyedi játékos látásfejlesztő programot, "A szem a lélek tükre" címmel. Helyi óvodai programunkat is ennek az egészség nevelő programnak a célkitűzéseivel azonosulva alkottuk meg.

Intézményünk preferált nevelési feladata az egészséges életmódra nevelés. Hitvallásunk szerint célunk, hogy a felnövekvő generáció egészségesebb legyen, már kisgyermekkorban el kell kezdeni ennek az alapjainak a lerakását. Célunk az egészség megtartása, betegségek megelőzése, az egészséges életmód kialakítása és megtanítása kisgyermekkortól kezdve. Nevelőtestületünk új iránti fogékonyságát jelzi az is, hogy az elsők között vettünk részt a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. modelljének kiépítésében.

Hiszünk abban, hogy 3-7 éves életkor érzelmileg és értelmileg fogékony időszak, kiemelkedően fontos az ÉN-tudat alakulása szempontjából. Programunk az óvodáskorra egyedülállóan jellemzőérzelmi fogékonyságra és sajátos aktivitásra, mozgásigényre alapoz. A gyermek játéka, ami örömet és boldogságot ad, jól ötvözhető a mozgásos játékokkal, a természetszeretettel és önmaga megismerésével. Óvodás korban a tevékenységek, a tapasztalatok gazdagításával teremtünk alapot a tanuláshoz, a munkához és sok más tevékenységhez.

Kapcsolattartás:

Legmeghatározóbb kapcsolatunk a családokkal van. Családlátogatások alkalmával megismerjük a gyermekek otthoni környezetét, családban elfoglalt helyét, a szülők nevelési stílusát, szokásait. Képet kapunk a gyermek eddigi fejlődéséről, s megbeszéljük a jövőbeni feladatokat. Leendő óvodásainknak nyílt nap szervezése, közös programokba való bevonásuk. Beszoktatásnál lehetőséget adunk, hogy a szülő is jelen legyen. Így képet kapnak az óvodáról, napi tevékenységeinkről, szokásrendszerünkről, az óvónői munkáról. A közös programok, ünnepek elmélyítik az óvoda és a szülők kapcsolatát, alkalom nyílik egymás jobb megismerésére, tapasztalataink kicserélésére. Fogadóórák szervezésével alkalmat nyújtunk a gyermekükkel kapcsolatos bizalmasabb dolgok megbeszélésére. Szülői értekezleteken a gyermeket, a szülőket, az óvodát érintő aktuális feladatokat, programokat beszéljük meg, véleményüket, javaslatukat figyelembe véve. Nyílt napokat tartunk, melyek alkalmával a szülők betekinthetnek óvodánk mindennapi életébe, foglalkozásokba. Megfigyelhetik gyermekük viselkedését a közösségben, fejlettségi szintjüket, teljesítőképességüket.

Óvodánk kapcsolatban áll más intézményekkel, szervezetekkel:

Alsózsolca Város Önkormányzata, Cigány Kisebbségi Önkormányzat,
2. sz. Napközi Otthonos Óvoda, Herman Ottó Általános Iskola és AMI,
Benedek Elek Tagiskola, 3. sz. Tagiskola
Gondozási Központ (Idősek Klubja, Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat) a helyi Közösségi Ház,
gyermekorvos, fogorvos, szemészorvos, fül-orr-gégész, védőnői szolgálat, Sportcsarnok,
pedagógiai szakszolgálatok, Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet Egyház /katolikus, református, metodista/
Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Napközi Otthonos Óvoda, Csodamalom Bábszínház, Miskolc

 

Helyi Nevelési Óvodai Programunk:

Szemünk Fénye játékos látásfejlesztő és egészségmegőrző óvodai program. Helyi óvodai programunk, mely játékos látásfejlesztő és egészségmegőrző program, sok éves megfigyelés, tapasztalat, gyakorlati munka eredményeként jött létre. Ez a pedagógiai program nevelés és gyermekközpontú, amely a tevékenységeken keresztül és a tevékenységek által történő fejlesztést tekinti alapvető feladatának. Programunkkal csak akkor érhető el eredmény, ha az óvodai nevelés egészét, a mindennapi tevékenységet átszövi az egészségre nevelés. Ennek érdekében fejlesztettünk ki a korábbi években egy sajátos látásfejlesztő programot, amely kiszűri a leggyakoribb gyermekkori szemhibákat, és megelőzi azok kialakulását. A program létrehozásában részt vett a Fekete István Óvoda nevelőtestülete, Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető irányításával.

Bölcsődei csoport: Óvodai csoportok:
Zsebibaba csoport 12 fő Micimackó kiscsoport 25 fő
  Bambi kiscsoport 25 fő
  Ficánka középső csoport 25 fő
  Süni nagycsoport 25 fő
  Manó nagycsoport 25 fő
   
   
© 2011 feketeistvanovi.hu | A weboldal tartalma a Fekete István Óvoda és Bölcsőde tulajdona.